Sint-Katelijne-Waver Hondsbossentoegankelijkeid

Hondsbossen3

De Hondsbossen vormen een restant van het vroeg-Middeleeuwse Waverwoud dat zich uitstrekte tussen Nete en Dijle. Het bestond uit venen, beboste en open, heideachtige stukken. Wat nu rest van het woud, ademt gelukkig nog steeds de magie van weleer.

 

 

 

 

 Hondsbossen2De Hondsbossen beheerd door Natuurpunt hebben een totale oppervlakte van 30 ha. Het bos wordt beheerst door statige eiken, slanke berken en warrige wilgen. In hun schaduw lokken lijsterbes en sporkehout vele insecten. Wat lager tooien meiklokjes, dalkruid en bosanemonen de lente met hun giftige pracht. Mysterieuze varens, dood hout en lianen kamperfoelie geven het bos een echte oerwoudsfeer. In de herfst en de winter valt de verscheidenheid aan paddenstoelen en mossen op. Roofvogels en spechten voelen er zich thuis. De open delen worden beheerst door pijpenstrootje en biezen. Tussen hun bulten bloeien tormentil, wederik en blauwe knoop. Melkeppe vormt een voedselbron voor koninginnenpages. In de wat voedselrijkere graslanden kleuren boterbloem, pinksterbloem en herfstleeuwentand het gras.

De vele overgangen tussen bos en open gebieden zijn een paradijs voor plant en dier. Schermhavikskruid, echte guldenroede en grote muur vallen er op. Wilde mispel en appel vormen een bijzondere verschijning.
Reeën vinden er voedsel en rust. Vlinders als blauwtjes, oranjetipje, zandoogjes, vuurvlinder, gele dikkopjes en eikepages fladderen vrolijk in het rond. Vleermuizen jagen op muggen en rare sprinkhanen.


Meer gedetailleerde info in pdf over dit gebied kan je hier downloaden.


Waverwoud

Historiek:  Het Waverwoud was een uitgestrekt bos ten oosten van Mechelen. Het werd reeds op 12 september 1008 in een akte van Hendrik II, koning en later keizer van het Heilig Roomse Rijk, vermeld. Volgens sommige geschriften besloeg dit bos het hele gebied tussen de Dijle, de Nete en de Grote Nete. In die tijd was de omgeving van Sint-Katelijne-Waver en Putte een woest gebied met ontoegankelijke moerassen en dichte bossen. In de tweede helft van de 13de eeuw vinden we in deze streek drie “Waverdorpen”: Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Sint-Katelijne-Waver en Sint-Niklaas-Waver (tegenwoordig Putte).
Sinds het voorjaar van 2011 werkt het OCMW Mechelen samen met Natuurpunt aan het herstel van het historische Waverwoud. Achteraan, dichtbij het retentiebekken zijn 2 percelen van het OCMW Mechelen mee in beheer gekomen. De percelen zijn voornamelijk begroeid met moeraseik.

In de toekomst willen we de enkele inheemse bomen die er ook groeien, nl zomereik, lijsterbes en sporkenhout meer ruimte geven, wat de biodiversteit ten goed komt en de percelen zo meer aansluiten bij de biotoop van de Hondsbossen. De bosuilen die er een nestkast hebben, zullen kunnen blijven wonen.

Natuurpunt gaat deze bossen als natuurgebied beheren, uitbreiden waar mogelijk en toegankelijk maken voor het publiek, zodat ook jij van een zalige boswandeling kan genieten. Het is onze droom om deze bossen met mekaar te verbinden. 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.