Sint-Katelijne-Waver Gasthuisbossen


Gasthuisbossen2Dit bos werd jarenlang geëxploiteerd als productiebos. De brede paden geven je een zalig gevoel van ruimte. Hier en daar ontdek je op deze paden zelfs struikheide en bosviooltjes. De reeën kunnen zich hier in de zomer tegoed doen aan de massale blauwe bosbessen.

 

 

 

 

 

 

Gasthuisbossen1Dit bos ligt tussen de Hondsbossen en de Brede Zijp  Het behoorde jarenlang tot de Gasthuiszusters van Mechelen. Zij schonken het bos aan OCMW Mechelen die het jarenlang als productiebos exploiteerde.

Sedert 2011 werkt Natuurpunt samen met het OCMW Mechelen aan het herstel van het historische Waverwoud. Dit uitgestrekt bos ten oosten van Mechelen was een woest gebied met ontoegankelijke moerassen, dichte bossen en open heideachtige stukken. De Gasthuisbossen is een van de overblijfselen.

 

 

 
Gasthuisbossen02Natuurpunt beheert dit bos als natuurgebied. 21 ha zijn eigendom van OCMW en 9 ha zijn door Natuurpunt aangekocht om het bos uit te breiden. Dit gebeurde door een massale actie op de dag van de Natuur in 2011 en nogmaals in 2012.
Tijdens deze 2 plantacties werden de 9 ha vol geplant met Zomereik, Wintereik,Trilpopulier, Sleedoorn, Meidoorn, Hazelaar, Sporkehout, Gewone Lijsterbes, Els.
Rondom het bos zorgen struiken voor een geleidelijk opgaande mantel rond het bos, interessant voor vele vogels en insecten die typisch zijn voor bosranden en open plekken in het bos.
Langs de beekkanten groeien dichte drommen dubbelloof en bultjes veenmos. Het oorspronkelijk bos bestaat voornamelijk uit Grove en Corsikaanse den, Amerikaanse eik en Zomereik. Deze productiebestanden zullen op termijn (via dunningen) omgevormd worden tot een voor de natuur veel interessanter inheems loofbos met enkele naaldbomen als herinnering aan het verleden.
3 bunkers zijn stille getuigen van het oorlogsverleden.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.