toegankelijkheid MBMechels Broek

 

Mechels Broek zonsondergangvijver


Aan de oostzijde van de stad Mechelen strekt zich een groots weidelandschap uit: het Mechels Broek.
Natuurpunt beheert hier ruim 100 ha natte graslanden met sloten, bomputten, knotwilgen en houtkanten. Centraal in het gebied ligt een grote waterplas, een waar paradijs voor watervogels.

Op de wandelpaden en de Dijledijk kan je volop genieten van het Mechels Broek. Met een vogelkijkhut, uitkijktoren en bezoekerscentum valt er in dit natuurgebied heel wat te beleven. De paden zijn vrij toegankelijk.

 

 

MB vijverHet Mechels Broek behoort tot het vroegere natuurlijke overstromingsgebied van de Dijle. Hierin vinden we de reden waarom het Mechels Broek vooral een nat en open moeraskarakter heeft. Aan het einde van de jaren zestig werden twee grote zandwinningputten gegraven voor de aanleg van de E19 van Antwerpen naar Brussel. Deze putten zijn nu grote en diepe vijvers. De grootste van de twee is bekend als 'de recreatievijver' omdat hij deel uitmaakt van het recreatiecentrum De Nekker. De kleinste vijver ligt in het huidige natuurgebied en is erg in trek bij heel veel watervogels als rust- en eetplaats.

 

 


smient

In het voorjaar zie je dat blauwborsten, rietzangers, wintertalingen, zomertalingen en nog vele andere prachtige en veeleisende vogels het Mechels Broek uitkiezen om hun gezinnetje uit te breiden. In het najaar blijven visarenden, kiekendieven en heel veel kleinere vogels wat hangen om uit te rusten van de grote trek die ze ondernemen. De winter is ideaal om grote groepen eenden te zien, waaronder de smient zeker een blikvanger is. 

 

 


MechelsBroek bomput2Niet alleen de vogels zijn goed vertegenwoordigd, maar in een moerasgebied als het Mechels Broek kunnen amfibieën niet ontbreken. De vele sloten die vroeger door  landbouwers gegraven werden zijn samen met de bomputten uit Wereldoorlog II een ideale leefplaats voor groene kikker, alpenwatersalamander en kleine watersalamander. Zij leven daar in goed gezelschap van stekelbaarzen.

De plantenrijkdom heeft het Mechels Broek vooral te danken aan de vroegere overstromingen van de Dijle.

 

 

 

galloways3ver

Het open karakter van het gebied moet behouden blijven en voldoende nat zijn met periodes van rust, zodat de broedvogels ongestoord hun kroost kunnen grootbrengen.

Aan het behouden van de openheid wordt het hele jaar door gewerkt door de Galloways.
De enkele plaatsen waar deze runderen moeilijker bij kunnen, worden toch opengehouden dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de terreinploeg.

 

 


 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.