Battelaer

Dit natuurgebied is een echt vogelparadijs! Er werden al meer dan honderd soorten waargenomen.

battelaer9battelaer8 

 


battelaer1Van op de dijken van de Zenne en het kanaal kan je Den Battelaer grotendeels overzien. Natuurpunt beheert hier een gebied van 45 ha.
Tijdens het winterhalfjaar zijn er tientallen duik- en zwemeenden zoals Tafeleend, Kuifeend, Bergeend, Krakeend, Pijlstaart en Slobeend.
Tijdens de voorjaarstrek blijven tientallen watersnippen pleisteren. Andere doortrekkers zijn o.a. Kemphaantjes,Ttureluurs, Grutto's, Groenpootruiters en Witgatjes. Met wat geluk kan je een Zilverreiger, Steltkluut, Zwarte Stern of een overvliegend Rode Wouw observeren.

 

 

 

nachtegaal battelaerTijdens het broedseizoen trekt de zang van Nachtegaal, Spotvogel, Blauwborst, Rietgors, Bosrietzanger en Kleine Karekiet de aandacht.
Tot nu toe werden 129 vogelsoorten waargenomen.
In de weilanden nemen elk jaar de Echte Koekoeksbloem en het Moeras-vergeet-mij-Nietje toe.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.