Bonheiden Cassenbroek

Cassenbroek3Cassenbroek -Dotterwei

Cassenbroek is een lappendeken van zeer gevarieerde biotopen gaande van bossen op droge zandige bodem tot natte wilgenbroekbosjes. Maar in die natte gedeelten komt er ook een uiterst zeldzaam trilveen voor.

Cassenbroek is zo'n 10000 jaar ontstaan op een natuurlijke afgesnoerde rivierbocht. De Boeimeerbeek, die nu door één van de vroegere rivierbeddingen stroomt, en die ‘s winters vaak buiten haar oevers treedt, heeft in de loop der jaren heel wat voedselrijk slib uit de Zuiderkempen aangevoerd op de stukken die langs de beek liggen. Nu staan er op die plaatsen bossen met eik en es met mooie voorjaarsflora zoals bosanemoon, salomonszegel, muskuskruid, dalkruid…

Aan Dotterwei echte koekoeksbloemOp de noordelijke valleiflank, maar ook op de donken (dit zijn zandophopingen gevormd binnen vroegere rivierbochten), vinden we dan weer bossen terug die typisch zijn voor eerder zandige bodems. Hier en daar vinden we nog enkele stukjes droge heide. De droge stuifduinen waren vroeger allemaal begroeid met heide, nu vind je er vooral dennen.
We vinden ook nog enkele soortenrijke hooilandjes met pinksterbloem, egelboterbloem, bosbies, dotterbloem, echte koekoeksbloem …
Het oostelijke deel van de voormalige Demer meander onderging de beïnvloeding van het Boeimeerwater niet en bleef voedselarm.

trilveen

Op een ongeveer 4 ha groot deel, het Trilveen genoemd, gaat de vervening nog steeds verder. Het Trilveen is dus eigenlijk een pakket veen dat drijft op het water en waarop planten als veenmossen, veenpluis, snavelzegge en de zeldzame ronde zonnedauw bloeien.

 

 

 

 


Meer gedetailleerde info in pdf over dit gebied kan je hier downloaden.

 

 

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.