Het Waverwoud

Waverwoud

 

 

 

 

 

 Wandelkaart

Eén van de groene longen van het Mechels Rivierengebied is het Waverwoud dat bestaat uit enkele bosgebieden in Sint-Katelijne-Waver en de Brede Zeyp in Koningshooikt (Lier).

In de vroege Middeleeuwen was het Waverwoud een moeilijk toegankelijk, vochtig en moerasrijk boscomplex ten oosten van Mechelen. Van dit oorspronkelijke woud blijven er nog enkele verspreide bosfragmenten over zoals de Hondsbossen, Gasthuisbossen, Zuurbossen, Vossenbergbos en Brede Zeyp. Deze bosgebieden werden in 2015 erkend als natuurreservaat onder de naam Waverwoud en het erkende gebied heeft een oppervlakte van 114 hectaren.

Deze bossen zijn meer dan ooit belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit in de regio. Natuurpunt koos voor boomsoorten die het goed doen op de vochtige bodem met klei in de ondergrond: zwarte els, gewone es, zomereik en haagbeuk. 

Geschiedenis

Het vroeg-Middeleeuwse Waverwoud strekte zich uit tussen Nete en Dijle. Het bestond uit venen, bossen en open, heideachtige stukken. Wat nu nog rest van het woud, ademt gelukkig nog steeds de magie van weleer.

Het Waverwoud was een uitgestrekt bos ten oosten van Mechelen. Het werd reeds op 12 september 1008 in een akte van Hendrik II, koning en later keizer van het Heilig Roomse Rijk, vermeld. Volgens sommige geschriften besloeg dit bos het hele gebied tussen de Dijle, de Nete en de Grote Nete. In die tijd was de omgeving van Sint-Katelijne-Waver en Putte een woest gebied met ontoegankelijke moerassen en dichte bossen.

In de tweede helft van de 13de eeuw vinden we in deze streek drie ʺWaverdorpenʺ: Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Sint-Katelijne-Waver en Sint-Niklaas-Waver (tegenwoordig Putte). Een bewegwijzerde wandeling voert je doorheen dit landschap.

Wat is er in het natuurgebied te zien?

Het bos bestaat voornamelijk uit statige eiken, slanke berken en warrige wilgen. In hun schaduw lokken lijsterbes en sporkehout vele insecten. Iets lager tooien meiklokjes, dalkruid en bosanemonen de lente met hun pracht. Mysterieuze varens, dood hout en lianen kamperfoelie geven het bos een echte oerwoudsfeer.

In de herfst en de winter valt de verscheidenheid aan paddenstoelen en mossen op. Roofvogels en spechten voelen er zich thuis. De open delen worden beheerst door pijpenstrootje en biezen. Tussen hun bulten bloeien tormentil, wederik en blauwe knoop. Melkeppe vormt een voedselbron voor koninginnenpages. In de wat voedselrijkere graslanden kleuren boterbloem, pinksterbloem en herfstleeuwentand het landschap.

De vele overgangen tussen bos en open gebieden zijn een paradijs voor plant en dier. Schermhavikskruid, echte guldenroede en grote muur vallen er op. Wilde mispel en appel vormen een bijzondere verschijning. Reeën vinden er voedsel en rust. Vlinders als blauwtjes, oranjetipje, zandoogjes, vuurvlinder, gele dikkopjes en eikepages fladderen vrolijk in het rond. En vleermuizen jagen op muggen en rare sprinkhanen.

Welk beheer wordt er gevoerd?

We streven naar het behoud en de ontwikkeling van de bossen en de schraallanden. De schraallanden worden daartoe begraasd, gemaaid en geplagd. Deze begrazing gebeurt door ezels. Plaggen is het weghalen van het bovenste laagje grond. Zaden van de oorspronkelijke plantengroei krijgen zo de kans te kiemen.

In het bos vormen exoten of uitheemse soorten een belangrijke bedreiging. Bij het beheer wordt ook rekening gehouden met de natuurlijke overstromingspatronen van de Cammaersbeek en Dwersehagenloop.

Sinds het voorjaar van 2011 werkt het OCMW Mechelen samen met Natuurpunt aan het herstel van het historische Waverwoud.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Een GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) is definitief vastgesteld in september 2015 voor dit gebied. Dit is een plan waarmee de overheid de bodembestemming (landbouw, natuur en bos) vastlegt.

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.