Biezenweiden                                       toegankelijkeid Biezenweiden

Biezenweiden03

De Biezenweiden liggen vlakbij Heindonk in de Rupelvallei.
In dit gevarieerd natuurgebied met sporen van het vroegere weidelandschap en een jonge bosvegetatie met open plekken, voelen heel wat planten en dieren zich thuis.

 

 

 

 


Biezenweiden02

De Biezenweiden is een gebied van ongeveer 40 ha en is gelegen langs de Rupel vlakbij Heindonk in Willebroek. Het gebied ligt tussen het Broek De Naeyer en de zeilvijver De Bocht. Aan de westelijke zijde sluit het aan bij het ecologisch waardevolle domein van het Broek De Naeyer. In het oosten wordt het gebied begrensd door de Benedenloop van de Zwarte Beek en in het zuiden door de Stuyvenbergbaan.

 

 

biezenweiden08

Zoals de naam laat vermoeden, bestond het gebied vroeger uit vochtige weilanden. Voor de moderne landbouw waren deze gronden niet meer interessant, daarom werden ze grotendeels verlaten. Sommige percelen werden beplant met populieren terwijl op andere percelen spontaan een bosvegetatie ontwikkelde.

Momenteel bestaat het gebied dus grotendeels uit bos. Toch zijn er in het bos nog sporen te vinden van het vroegere weidelandschap, zoals restanten van knotwilgenrijen en de slotenstructuur.

De populieren  in de Biezenweiden hebben hun beste tijd gehad en werden deels gekapt . Een deel van de populieren blijft  staan tot ze uiteindelijk vanzelf zullen vallen. Ze bieden o.a. nestgelegenheid aan sperwer,  buizerd en spechten.
Waar grote bomen gekapt of gevallen zijn, schieten spontaan jonge bomen op. Vooral berken, wilgen en elzen schieten al snel de hoogte in. Eiken nemen meer hun tijd, maar zullen na tientallen jaren de overhand nemen. Dat zie je nu al op plaatsen die niet met populieren beplant zijn geweest en waar nu grote eiken groeien.
Natuurpunt streeft naar een gevarieerd en open bos.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.