Bonheiden 't  Ven

t-Ven1

 

Het natuurgebied ’t Ven is een van nature voedselarm milieu met een typische flora.
Je vindt er behalve een ven ook natte en droge heide.
Toen de waterkwaliteit nog beter was stond hier nog blaasjeskruid.

 


Natuurpunt startte met het beheer van ’t Ven in 2003. Toen overheerste nog het pijpenstrootje, grote delen van waar nu heide staat, waren nog bebost. Om meer plaats te geven aan typische planten van de “natte heide”, werden de  aangeplante Amerikaanse eiken en opgeschoten dennen en berken geveld. Zonnedauw en veenpluis houden immers niet van schaduw en verrijking van de bodem door bladinval.

veenpluis‘t Ven heeft echter nog veel van zijn waarden behouden en na elke jaarlijkse maaibeurt wordt het er mooier en mooier. Op de vochtigere stukken bloeit terug massaal dophei en veenpluis en hier en daar ook ronde zonnedauw. Op de drogere hoger gelegen stukken vinden we terug meer en meer struikhei.

’t Ven is ook een echt libellenparadijs, een van de beste gebieden uit de ganse regio. Er werden al 30 verschillende soorten waargenomen.

 

 

 

Meer gedetailleerde info in pdf over dit gebied kan je hier downloaden.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.